Woda wykorzystywana w systemie centralnego ogrzewania krąży przez długi czas w zamkniętym obiegu i rzadko jest wymieniana. Dlatego kluczowe jest, aby posiadała odpowiednie parametry. Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla efektywnego działania instalacji c.o. Jakie kryteria powinna spełniać woda do centralnego ogrzewania?

W systemach grzewczych woda musi spełniać określone normy chemiczne i fizyczne. Wcześniej sugerowano korzystanie z wody o jakości zbliżonej do wody pitnej, ale obecnie istnieje szerszy zakres kryteriów. Woda z wodociągu nie zawsze jest najlepszym wyborem, ponieważ wymaga dodatkowej obróbki. Zaleca się używanie wody o niskiej twardości, pozbawionej zanieczyszczeń i substancji przyspieszających korozję i osadzanie się osadów.

Najważniejszymi parametrami wody grzewczej są twardość wody i odczyn pH. Twardość wody określa stężenie soli wapnia, magnezu i innych metali. Twarda woda sprzyja tworzeniu się kamienia kotłowego, co może prowadzić do korozji. Optymalna twardość wody w instalacji c.o. powinna być poniżej 16,8 dH. Odczyn pH wody powinien mieścić się między 8,0 a 9,5, aby uniknąć korozji i osadzania się kamienia. Woda grzewcza nie powinna zawierać zanieczyszczeń chemicznych ani cząstek stałych, które mogą prowadzić do korozji i zatkania instalacji. Dlatego istotne jest dopasowanie parametrów wody do instalacji c.o. pod względem twardości, pH oraz czystości.

1.Korozja może spowodować wycieki w instalacji. Natomiast osady kamienia i magnetytu mogą blokować przepływ ciepła w systemie grzewczym, co powoduje lokalne przegrzewanie i zatkanie elementów, takich jak zawory termostatyczne. Niewłaściwa woda w instalacji centralnego ogrzewania może skrócić żywotność kotła, zwiększyć straty energii i obniżyć wydajność instalacji grzewczej.

2.Nierównomierne rozprowadzanie ciepła może powodować naprężenia w materiałach, prowadząc do pęknięć w urządzeniach grzewczych i innych elementach instalacji. Warto zauważyć, że niektórzy producenci nie oferują naprawy usterek spowodowanych osadzaniem się kamienia w podzespołach.

Wysokie wymagania dotyczące jakości wody kotłowej mają na celu zapewnienie długiej żywotności urządzeń grzewczych i utrzymanie wysokiej efektywności systemu centralnego ogrzewania. Istnieją trzy podstawowe metody zapewnienia odpowiednich parametrów wody do instalacji c.o. Pierwsza to instalacja filtrów w systemie grzewczym, które usuwają zanieczyszczenia magnetyczne. Drugą opcją jest zastosowanie zmiękczacza wody, który eliminuje jony wapnia i magnezu. Trzecią metodą jest stosowanie inhibitora korozji dostosowanego do składu wody. Ten specjalny preparat chemiczny stabilizuje twardość i pH wody, zapobiega osadzaniu się niepożądanych substancji i tworzy warstwę ochronną w rurach. Ta metoda jest skuteczniejsza w uzdatnianiu wody do centralnego ogrzewania.

Nawet najbardziej zaawansowany system grzewczy nie będzie działać efektywnie, jeśli woda nie spełnia odpowiednich parametrów. Troska o jakość wody w systemie grzewczym pozwala uniknąć kosztownych skutków, takich jak wzrost kosztów ogrzewania, awarie urządzeń i skrócenie żywotności instalacji.

Woda do centralnego ogrzewania: (c) Satyryczny.com / GT

Zobacz też:
>
>