Rozpoczęły się Europejskie Dni Dziedzictwa, co w Polsce oznacza setki wydarzeń regionalnych na terenie całego kraju. W Polsce są one skoncentrowane przede wszystkim na Smakach Dziedzictwa i odbywają się pod znakiem rozwoju hodowli gęsi białej.

Ma to wymierne znaczenie materialne, gdyż jak mówi Andrzej Klonecki prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi – Na czterech takich gęsiach zarabia się tyle, co na jednym tuczniku. I są one znacznie zdrowsze (w konsumpcji) i smaczniejsze.

Europejskie dziedzictwo może mieć charakter niematerialny, jak wymienione przez wiceminister kultury Magdalenę Gawin tradycyjne sposoby przechowywania żywności, w tym polskie kiszonki. Dziedzictwem mogą też być rozmaite wyroby, na przykład polskie szopki, także wskazane przez wiceminister Gawin. Warto tu dodać, iż szopki zaczęły być w Polsce wytwarzane w wyniku wpływów włoskich i niemieckich, co pokazuje, że już w średniowieczu można mówić o wspólnym dziedzictwie europejskim.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021

W tym roku inauguracja ogólnopolska Europejskich Dni Dziedzictwa oraz polskich Smaków Dziedzictwa miała miejsce w Kruszwicy, gdzie raczej nie był kultywowany wątek dziedzictwa polegający na tym, że złego władcę zjadały myszy. W Kruszwicy królowała gęsina.

Smaki Dziedzictwa mają podkreślać znaczenie kulturowego bogactwa tradycji kulinarnych, które odgrywały niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków i tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół, biesiadujących, a czasem kłócących się przy jednym stole. Tradycyjne produkty regionalne i dawne przepisy są w Polsce promowane już od lat.

W tym roku chodzi także o materialne ślady kulinarnych tradycji rzemieślniczych w postaci niewielkich cukierni, piekarni, masarni, browarów, młynów czy fabryk cukierków. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbywają się imprezy, które upowszechniają wiedzę o dawnej kuchni, produktach regionalnych, przetwórstwie domowym i lokalnym, a także pokazują, jak przebiegała produkcja żywności w oparciu o stare, tradycyjne receptury.

Początki Europejskich Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa, to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cały kontynent zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków. W 1991 r. Rada Europy oficjalnie ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa. Obecnie w EDD biorą udział wszystkie państwa Rady Europy. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. Dziedzictwo, zwłaszcza kulturowe, to istotny element życia i działalności człowieka. Łączy dorobek materialny i duchowy przeszłych pokoleń z tym, co niosą obecne czasy.

Europejskie Dni Dziedzictwa: Satyryczny.com (c) Trybuna.info

Zobacz też:
> Inteligentne miasta
>